fbpx

Privacybeleid

Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Aluma luna, Burg. De Guchteneerelaan 12, 9820 Merelbeke. Alumaluna is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.
Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd.

 

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

We vragen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor onze taken, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • recht op inzage:je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;
  • recht op correctie:als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar:je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
  • recht om vergeten te worden:je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, hier geven wij dan ook gevolg aan tenzij dit niet mogenlijk is om onze wettelijke verplichtingen te kunnen na komen.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een schriftelijk verzoek per mail indienen via sophie@alumaluna.be

Ben je niet tevreden met de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact op met:
Functionaris voor Gegevensbescherming
Burg. De Guchteneerelaan 12,
9820 Merelbeke
sophie@alumaluna.be

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II-laan 15
Brussel 1210
contact@toezichtcommissie.be

Cookiebeleid

In dit cookiebeleid dat van toepassing is op deze website, wenst Aluma luna u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Aluma luna wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van zijn onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

Aluma luna kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan opnieuw op deze website bekendgemaakt en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker, sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website.

Welke type cookies gebruikt Aluma luna?

Aluma luna maakt enkel gebruik van Functionele cookies.

Functionele cookies zijn nodig om deze website te laten werken. Ze bewaren bijvoorbeeld inloggegevens zodat een bezoeker een volgende keer meteen herkend en ingelogd wordt, onthouden of u reeds uw akkoord hebt gegeven in de cookiebanner, enzovoort.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat u bepaalde functionaliteiten niet kunt gebruiken.