fbpx

Waarom Aluma Luna

Binnenin ons brandt een eeuwig vuur waaruit onze kracht, passie en creativiteit wordt geboren.
Het zit er al. We hoeven het alleen maar te ont-dekken.
En dat ont-dekken doen we zelf, maar niet (meer) alleen.
Vrouwen mogen weer schitteren!

Wat we willen

Terug naar onze essentie.
Uit het hoofd, in het lijf.
Van denken naar voelen.
Emoties (h)erkennen en ruimte geven.
Van op ego gebaseerd bewustzijn naar hartgedragen bewustzijn.
Zelfliefde en zelfwaardering aanscherpen.
Verbindende communicatie met een open hart.
Beter grenzen en wensen aangeven in relaties.
Minder angsten, meer vertrouwen.

Wat we doen

Samenkomen in een veilige en warme omgeving die aanvoelt als thuiskomen.
Hartgedragen verbinding met andere vrouwen.
Samen baden in zachte, krachtige vrouwenenergie.
Samen gevoelens en ervaringen erkennen en herkennen.
Samen zijn, opladen, schitteren.
Elkaar dragen, steunen en aanmoedigen.

Wat we krijgen

Zich door zichzelf en anderen gedragen voelen.
Meer draagkracht en daadkracht.
Onze levensenergie weer laten stromen.
Balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke in elk van ons.
Betere relatie met onszelf en anderen.
Weer leven in plaats van geleefd worden.
Bewuster, vrijer en krachtiger in het leven staan.
Een leven creëren waar je van droomt.

Hoe we werken

Aluma Luna brengt vrouwen samen om met elkaar te verbinden en samen stappen te zetten op hun pad van zelfontwikkeling en bewustwording. De focus ligt op lichaamsbeleving (voelen en emotieregulering) in combinatie met inzichten in onbewuste (gedrags)patronen en overtuigingen, die vaak ontstaan zijn in onze kindertijd of die we meegekregen hebben van de vrouwen die voor ons kwamen (over generaties heen).
Vrouwen leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag en hun leven en leren om hun (destructieve) patronen naar wens om te buigen. Via groepssessies, workshops, natuur- en meditatiewandelingen en individuele sessies.

 

4 PIJLERS

 

1. Vertragen en verstillen

Wanneer we vertragen en verstillen, komen we tot inzichten en kunnen we makkelijker ons lichaam observeren en voelen. Verschillende activiteiten gaan door in de natuur.  Wij zijn natuur. De natuur helpt om makkelijker te vertragen.

 

2. Bewustwording van je patronen via spiegelen

Door te spiegelen, leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag. Spiegelen is je bewust worden dat alles buiten jou (situaties, reacties van mensen, materiële zaken) een weerspiegeling is van wat in jou zit (gedachten, gedrag, overtuigingen). Je neemt hierin zelf de verantwoordelijkheid om je gedrag te veranderen.

 

3. Bewustwording via lichaamsbeleving

Soms worden pijnstukken en beperkende overtuigingen al generaties lang van vrouw tot vrouw doorgegeven. Alles wat we meekrijgen, wordt opgeslagen in het celgeheugen van ons lichaam.

Door bewustwording en emotioneel lichaamswerk, kunnen we die pijnstukken en overtuigingen erkennen, doorvoelen en loslaten. Zo kunnen we bepaalde pijnen of destructieve patronen in onze generatielijn (of specifiek onze vrouwenlijn) een halt toeroepen. Op die manier komen we weer dicht bij onze essentie, en staan we bewust, vrij en krachtig in het leven zodat we deze pijnen niet doorgeven aan onze kinderen, onze dochters en alle vrouwen die na ons komen.

 

4. Emotiebevrijding en emotieregulering

Er wordt steeds een veilige setting gecreëerd waar emoties welkom zijn. We leren de emoties te bevrijden. Elkaar dragen en gedragen worden. De kracht van samen. Je doet het zelf, maar niet (meer) alleen. Elke vrouw wordt met een open hart ontvangen. Je bent welkom met alles wat is.

Voor wie

Je wil een diepere verbinding aangaan met jezelf, waardoor je jezelf nog beter gaat begrijpen. Je wil je zelfliefde vergroten om krachtiger en vrijer in het leven te staan.

Je hebt een vraag over een bepaalde situatie waar je niet uit geraakt. Je loopt telkens tegen dezelfde blokkades aan op vlak van relaties, liefde, werk, financiën, persoonlijk of eender welk ander levensdomein.

Je weet even helemaal niet meer waar in of waar uit.

Een voorwaarde is dat je klaar bent om naar jezelf te kijken en het niet meer buiten jezelf gaat leggen of zoeken.

Via lichaamsgerichte begeleiding maken we je bewust van je patronen. Je wordt je bewust van je gedrag en je gedachten in bepaalde situaties die je liever anders wil zien. Via het aanbod krijg je inzichten en tools aangereikt om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen en verandering te brengen in die patronen, zodat je situaties aantrekt die je wél wilt.

Waarom voor vrouwen vanaf 25 jaar

De ontwikkeling van onze hersenen kan duren tot ons 25e levensjaar. De hersengebieden die belangrijk zijn voor het omgaan met emoties zijn eerder ontwikkeld dan de gebieden die met denken te maken hebben (rationele hersengebieden). Met die denkgebieden kunnen we dingen plannen, maar ook ons gedrag bepalen en reguleren. Daarnaast worden de emotionele hersengebieden die nog in ontwikkeling zijn (bij de puber en de jonge vrouw) extra geprikkeld door hormonen.

Door al deze veranderingen zijn hersenen tijdelijk niet in balans. In dat geval wint de emotie het daarom vaak van de ratio. Om onbewuste patronen succesvol te kunnen veranderen en onze emoties te reguleren, is het belangrijk dat de hersenen reeds volgroeid en dus in balans zijn.